ممکن یا محال بودن شناخت مفهومی خدا | بلاگ

ممکن یا محال بودن شناخت مفهومی خدا

ساخت وبلاگ
درود

آیا شناخت مفهومی خداوند ممکن است؟ این پرسش پیشینی است یعنی قبل از هر برهانی باید مطرح شود.

در برهانها فرض شده که شناخت مفهومی خدا ممکن است. اما این سوال جدی است که شناخت مفهومی ممکن هست یا نه.

دقت کنید شناخت به یک موجود ناشی از احاطه به او است وخداوند لایحیطون به علما.

همچنین شناخت به یک موجود ناشی از محدود بودنش است درحالی که خداوند نامحدود است فاینما تولوا فثم وجه الله

همچنین شناخت یک موجود یعنی تصوری ذهنی از اوداشتن که شبیه به آن موجود است در حالی که لیس کمثله شئ
عکس کده...
ما را در سایت عکس کده دنبال می کنید

نویسنده : عکاس شهر بازدید : 44 تاريخ : دوشنبه 30 مهر 1397 ساعت: 12:56