جمع بین اولین مخلوق خدا و نظریه تکامل و فرگشت

ساخت وبلاگ
چکیده : سلام تازگی ها در مورد نوع افرینش موجودات مطالعه می کردم و در فلسفه خواندم که خلق مستقیم خدا فقط صاد... با عنوان : جمع بین اولین مخلوق خدا و نظریه تکامل و فرگشت بخوانید :
سلام

تازگی ها در مورد نوع افرینش موجودات مطالعه می کردم و در فلسفه خواندم که خلق مستقیم خدا فقط صادر اول است
و نظریه تکامل را هم که همه به ان اشنایی دارید
ایا می توان بین نظریه فلسه و فرگشت و تکامل جمع بست ؟ و گفت تکامل از همان اولین مخلوق خدا شروع شده اشت ؟

تشکر
...
نویسنده : عکاس شهر بازدید : 2 تاريخ : شنبه 22 دی 1397 ساعت: 2:32