اعتبار برهان وجودی

ساخت وبلاگ
چکیده : در استدلال وجودی گفته می شود کاملترین موجود را در ذهن بیاورید؛ این کامل ترین موجود، یا موجودی است ... با عنوان : اعتبار برهان وجودی بخوانید :

در استدلال وجودی گفته می شود کاملترین موجود را در ذهن بیاورید؛
این کامل ترین موجود، یا موجودی است که علاوه بر علم و قدرت و ...، وجود هم دارد؛ و یا موجودی است که علم و قدرت و ... دارد امّا وجود ندارد.

سپس می گوید:
موجود اولی هنوز کمی ناقص بوده و کامل ترین نیست، چون وجود ندارد، پس کاملترین موجود تصور، باید وجود هم داشته باشد!
در حالی که وجود مثل صفات دیگر نیست که بتواند از چیزی گرفته شود یا به آن داده شود تا شرط کمال به حساب آید.
چیزی که وجود ندارد سایر صفات را هم ندارد.
ضمن اینکه وقتی کاملترین موجود را در ذهنمان تصور می کنیم با افزودن وجود تصورمان کاملتر نمی شود. بلکه فقط تصور تبدیل به باور می شود.

بنابراین استدلال وجودی برای اثبات خداوند ناتوان است، نظر شما چیست؟
...
نویسنده : عکاس شهر بازدید : 11 تاريخ : يکشنبه 14 مرداد 1397 ساعت: 21:21